מאמרים

תחום הסלולר, או תקשורת סלולרית, הוא תחום המגדיר שימוש בטלפון סלולרי נייד שטכנולוגית השימוש שלו מתבססת על שימוש בתחנות בסיס אותן ממקמים במרחב. המונח גזור מהמילה האנגלית לתא, כאשר הכוונה היא שבכל תא יש תחום תדרים מסוים המאפשר לנהל את השיחות. התקשורת בין שני מכירי טלפון סלולריים אינה מתבצעת בצורה ישירה אלא דרך אחת מתחנות הבסיס הסלולריות ובכך היא שונה מהשימוש ברשת רדיו. שימוש זה בתקשורת דרך תחנות בסיס סלולריות אפשר את הפצת השימוש בטלפונים ניידים בצורה גלובלית. השם התקני למכשיר טלפון סלולרי בישראל הוא רדיו טלפון נייד, אבל לא נעשה בו כלל שימוש בשפה המדוברת.

השימוש בטכנולוגיית סלולר הפך להיות נפוץ באמצע שנות השמונים של המאה שעברה וגרם למהפכה בעולם התקשורת.

המשך מאמר